Var femte ung är utsatt i sin relation. Nu behöver vi DIG som vill stötta och lyssna på unga!

Organisation: 
  • 1000 Möjligheter
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Mänskliga rättigheter
Upplysning och folkbildning

Snart öppnar Sveriges första nationella stöd för unga med dessa erfarenheter. Nu behöver vi DIG som vill stötta och lyssna på unga! Vi söker nya volontärer som ska bemanna vår nationella stödchatt ungarelationer.se där du stöttar, hjälper och lyssnar på unga. Du blir en del av vårt viktiga arbete som dels innebär att bemanna vår chatt och dels ansvara för att vara stödkontakt en timme i veckan åt våra stödsökanden. Detta sker antingen via chatt/mail och ibland IRL.

De allra flesta är överens om att vi behöver stoppa mäns våld mot kvinnor. Trots detta har det gjorts förvånansvärt få satsningar på en av de viktigaste förebyggande åtgärderna: att motverka våldet i barns och ungdomars förhållanden. Därför storsatsar stiftelsen 1000 Möjligheter på en nationell chattstödlinje som kommer finnas till både för den som blir utsatt och den som är förövare.

Vill du bli en del av vår viktiga satsning? Då är du varmt välkommen att ansöka till vårt volontärprogram.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget sker online men samordning och utbildning sker i Stockholm.
Specifika önskemål eller information: 
Grundutbildningen, som är obligatorisk, kommer att äga rum i vår lokal på Norrmalm och består av tio kvällar under senhösten och vintern. Det är mycket viktigt att du som är intresserad är beredd att delta på samtliga dagar av utbildningen. Efter genomförd grundutbildning tillhandahålls du kontinuerlig vidareutbildning och handledning. Dessa teman ingår preliminärt i grundutbildningen: Introduktion; om 1000 Möjligheter och ditt volontärskap, Våld i ungas nära relation, Maskulinitetsnormer, Olika typer av våld, Juridik, Våld i samkönade relationer, Samtalsmetodik och bemötande.
Minimiåtagande: 
Efter utbildningen så förväntas du som minimikrav delta på våra två 1000forum med vidareutbildning som hålls två gånger per termin. Du förväntas lägga minst ca sex timmar per månad på ditt engagemang. Är du intresserad? Skicka din intresseanmälan!
Adress: 
Eriksbergsgatan 46
11430 Stockholm
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.