4H-gårdarna, Stockholms Län

Vi söker helgskötare som kan ta hand om gården och djuren under helgerna när personalen inte är på plats. Hos oss engagerar du dig så många pass du kan/vill. Vi har scheman som löper periodsvis om två månader. Du väljer själv vilka pass du vill ha och hur många pass du tar varje schema.

Plats: 
Stockholm