Abetterlife Organisation

Vi söker volontär som kan hjälpa oss att skapa en hemsida och logo för vår förening för att samla in pengar för att sponsra en skola i Kambodja.

Vi har allt material klart med text, idé till logo, domän, mail etc.

Plats: 
Stockholm