Allez Fäktförening Göteborg

Allez Fäktförening Göteborgs logotyp

Allez Fäktförening Göteborg är en ideell sportförening som är medlem i Svenska Fäktförbundet och som under relativ kort tid lockat många nya medlemmar. Föreningen är organiserad enligt vedertagna demokratiska former och skall i sin verksamhet verka för värjfäktning. Jämlikhet och känslan av att känna sig välkommen i klubben är en viktig grundprincip. Föreningen vill att alla skall kunna utvecklas som fäktare efter sin egen förmåga. Föreningen har ca 100 medlemmar i åldern 10 -75.