Vi söker samordnare till vår second hand-verksamhet i Lund

Organisation: 
  • Amnesty International, Lundaavdelningen
Plats: 
  • Skåne
  • Lund
Ändamål: 
Mänskliga rättigheter
Politisk påverkan
Upplysning och folkbildning

Lördagsgruppen ansvarar för Amnestys secondhand-affär på Bredgatan. Intäkterna från butiken möjliggör att Amnesty Lund kan ha en möteslokal. Möteslokalen nyttjas av de olika grupperna som finns i Lund. Just nu finns bl.a. Kampanjgruppen, Turkietgruppen, och Studentgruppen i Lund. Grupperna är alla aktiva på lite olika sätt. De genomför aktioner, samlar in underskrifter, anordnar filmvisningar, sprider kunskap om mänskliga rättigheter och mycket mer. Grupperna kan även ansöka och få bidrag för att kunna genomföra aktioner eller andra event. Det är intäkterna från butiken som gör att vi kan ge våra grupper bidrag till sådant.

Samordnarens huvudsakliga uppdrag är att:

  • Att se till att det står volontärer i Amnesty Lunds Second hand butik under lördagar, mellan 11.00 och 15.00.
  • Schema görs för varje termin (butiken är stängt över sommar och jul). De volontärer som står i butiken är dels från olika grupper inom Amnesty Lund, dels personer som inte är medlem i någon annan grupp men som gärna vill hjälpa till då och då i butiken.
  • Vid början av terminen görs ett schema upp som sedan fylls på kontinuerligt. Därför innebär arbetet även en hel del skickande av mejl för att försöka fylla schemat och för att påminna de som står på schemat inför varje lördag.
När och var ska uppdraget genomföras: 
Vi ser gärna att du vill ta dig an uppdraget minst ett år framåt
Specifika önskemål eller information: 
Ingen speciell utbildning krävs. Att kunna engelska någorlunda är ett måste, att kunna svenska är definitivt en fördel. Meriterande är också att du har vana att leda och organisera andra volontärer.
Minimiåtagande: 
5-6 timmar i veckan
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.