Gör något för mänskliga rättigheter - engagera dig i Amnesty Umeå

Organisation: 
  • Amnesty International, Stockholmsdistriktet
Plats: 
  • Västerbotten
  • Umeå
Ändamål: 
Mänskliga rättigheter
Politisk påverkan

Vill du vara med och kämpa för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid? Tycker du det är roligt att arrangera utåtriktade aktiviteter och trivs med att sprida information och engagera andra? Då kanske Amensty i Umeå är något för dig!

Måndagen den 26 februari kl 18-20 bjuder vi in till uppstartsmöte inför Amnesty-året i Umeå 2018. På mötet diskuterar vi hur Amnestys kampanjer fungerar och hur en kan delta i dem lokalt. Vi kommer också att brainstorma kring hur Amnesty på olika sätt kan bli mer synliga i Umeå.

Mötet är öppet för alla som är intresserade.

Mer info om exakt plats kommer! Välkomna!

När och var ska uppdraget genomföras: 
Medlemmarna i Amnesty Umeå kommer gemensamt överens om hur engagemanget ska se ut.
Specifika önskemål eller information: 
Inga särskilda förkunskaper behövs!
Minimiåtagande: 
Enligt överenskommelse med övriga medlemmar.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.