Amref Nordic

Amref Nordics logotyp

I snart sextio år har huvudkontoret i Kenyas huvudstad Nairobi utgjort navet för African Medical and Research Foundation – Amref Flying Doctors – omfattande och livsnödvändiga hjälpinsatser. Bland de ca 1000 personer som arbetar i Amref Flying Doctors finns läkare, sjuksköterskor, piloter, pedagoger och byhälsovårdare. 98 % av personalen är födda i något av de östafrikanska länder där organisationen verkar. Amref Flying Doctors verksamhet syftar till att utveckla sjuk- och hälsovården i de berörda länderna genom att hjälpa människor till bättre hälsa, vilket i sin tur underlättar för dem att kunna arbeta och på så sätt komma ut ur sin fattigdom. Detta sker genom att förse befolkningen med de verktyg som behövs för hjälp till självhjälp. 

Amref Flying Doctors verksamhet har sex fokusområden:

  • Mödravård
  • Barnavård
  • Sjukdomsbekämpning
  • Vatten & Sanitet
  • Kliniska & Diagnostiska Tjänster
  • Forskning & Advocacy