Böcker för ett hållbart föreningsliv

Volontärbyråns två handböcker hjälper er och är ett stöd i arbetet med att skapa hållbara strukturer för det ideella engagemanget.

Att leda frivilliga i föreningslivet
Detta är handboken för alla ideella organisationer som arbetar med frivilliga. Här får du en genomgång av vad det innebär att leda det ideella engagemanget i föreningen. Du får också inspiration och verktyg för hur du kan bygga upp en volontärvänlig verksamhet.

Pris 290 kr

Att inkludera fler i föreningslivet
Detta är handboken för dig som vill ha konkreta verktyg för att arbeta med normkritik och mångfald i din organisation. Här får du möjlighet till reflektion och övningar som du kan använda direkt för att ta er till nästa nivå i ert praktiska mångfaldsarbete.

Pris 190 kr

Beställ våra böcker >