728 volontäruppdrag

Hållbarhet – en viktig samhällsfråga

Världen står inför stora utmaningar när det gäller konsekvenserna av klimatförändringar och en livsstil som tär på planetens resurser, samtidigt som klyftorna mellan människor ökar. Ideellt engagemang och civilsamhället spelar en oerhört central roll för en hållbar samhällsutveckling och därför bjuder nu Volontärbyrån in till en workshop om de globala målen och Agenda 2030.

Vad menas egentligen med hållbar samhällsutveckling och vad innehåller de globala målen? Volontärbyrån ger nu två kostnadsfria pilotutbildningar för ideella föreningar med fokus på de globala målen i förhållande till det ideella engagemanget.

Utbildningen ges i form av en workshop där deltagarna under en förmiddag får bekanta sig med hållbarhetsbegreppet, Agenda 2030 och de globala målen. Tanken är att du som deltagare efter utbildningen ska veta mer om vad som menas med hållbar utveckling, vad Agenda 2030 innehåller och hur du kan knyta de globala målen till det ideella engagemanget i din egna organisation.

Utbildningen passar dig som kanske är volontärsamordnare eller liknande och inte vet så mycket om hållbarhet och de globala målen och vill veta mer.

Den första pilotutbildningen ges i Stockholm den 11 februari 2020, kl. 09.00-12.00. Den andra ges i Uppsala den 14 mars kl. 09:30-12:30

Anmälan Uppsala 14 mars