Ledamöter sökes till kvinno- och ungdomsjour!

Organisation: 
  • ATIM Kvinno- och ungdomsjour, Malmö
Plats: 
  • Skåne
  • Malmö
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Kvinnor
Mänskliga rättigheter

Vi söker dig som är intresserad av att driva organisationen framåt och utvecklas tillsammans med oss samt tycker att vi gör ett viktigt arbete. Ditt engagemang och intresse är viktigast, förkunskaper om styrelsearbete är ett plus.

ATIM är en kombinerad kvinno- och ungdomsjour i Malmö med särskilt fokus på individer och familjer vilka riskerar eller har drabbats av relationsvåld. ATIM grundades år 2004 och växer och utvecklas för varje år som går. Vi är en professionell jour med spetskompetens kring våld i nära relationer, hedersrelaterad problematik och sexuellt våld. ATIM kvinno- och ungdomsjour erbjuder skyddat boende, individanpassad rehabilitering, säkerhetsplanering och eftervård. Vi tar även emot medföljande unga vuxna över 18 år när hela familjen behöver skydd. På ATIM jobbar det idag sju personer och i styrelsen sitter det fem ledamöter inklusive en kassör.

Styrelsen väljs av årsmötet den 29/5 kl. 16.00.

Om du vill veta mer skickar du in en intresseanmälan!

När och var ska uppdraget genomföras: 
Styrelsen sammanträder ca en gång var sjätte vecka på kvällstid på vårt kontor i Malmö.
Specifika önskemål eller information: 
Vi strävar efter att ha en varierad sammanställning av människor i styrelsen, alla olika sorters erfarenheter och förkunskaper sökes. Det viktigaste är att du anser att organisationens uppdrag är viktigt och att du vill dra organisationen framåt tillsammans med styrelse och personal. Du får lära dig om vår organisation och styrelsearbetet under tidens gång.
Minimiåtagande: 
Ca 2-4h/månad.
Adress: 
Olof Palmes plats 1
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: