Bräcke diakoni

Södergården är ett demensboende för människor under 65 år. Många tror att demenssjukdomarna bara drabbar äldre personer men även yngre personer insjuknar i demens. Att drabbas av demens påverkar till stor utsträckning det dagliga livet.

Organisation: 
Bräcke diakoni
Plats: 
Göteborg

Södergården är ett demensboende för människor under 65 år. Många tror att demenssjukdomarna bara drabbar äldre personer men även yngre personer insjuknar i demens. Att drabbas av demens påverkar till stor utsträckning det dagliga livet.

Organisation: 
Bräcke diakoni
Plats: 
Göteborg

Förskolan Stegen är en förskola för barn som har behov av särskilt stöd – och framför allt för barn med olika rörelsehinder. Barnen är mellan 2 och 7 år gamla, med varierande diagnoser.

Organisation: 
Bräcke diakoni
Plats: 
Göteborg

Till Hospice Helhetsvården kommer människor med svår sjukdom för att vårdas i livets sista tid. Varje människas individuella behov är viktiga och vårt mål är att bidra till att livet trots allt ska upplevas så rikt och meningsfullt som möjligt. Hos oss finns plats för 10 gäster.

Organisation: 
Bräcke diakoni
Plats: 
Göteborg

Till Hospice Helhetsvården kommer människor med svår sjukdom för att vårdas i livets sista tid. Varje människas individuella behov är viktiga och vårt mål är att bidra till att livet trots allt ska upplevas så rikt och meningsfullt som möjligt. Hos oss finns plats för 10 gäster.

Organisation: 
Bräcke diakoni
Plats: 
Göteborg

Hunddagiset TriBus är inte som vilket hunddagis som helst. Förutom att hundarna får en trygg, varm och stimulerande plats att vara på under dagarna, erbjuder hunddagiset praktik eller arbetsträning för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Organisation: 
Bräcke diakoni
Plats: 
Göteborg

Bräcke diakoni driver sedan förra sommaren flera olika boenden för ensamkommande barn och ungdomar. I juni 2016 öppnade vi Göteborgs första boende för unga ensamkommande med behov av särskild omsorg.

Organisation: 
Bräcke diakoni
Plats: 
Göteborg

Korttidsboendet Norrgården är ett boende för yngre äldre med en demensdiagnos eller annan problematik som gör att man har svårt att klara ett eget boende. På Norrgården får man stöd i att kunna leva sitt liv så självständigt som möjligt.

Organisation: 
Bräcke diakoni
Plats: 
Göteborg

På Bräcke diakonis område i Göteborg finns flera verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar med flerfunktionshinder; boenden, förskola och habilitering.

Organisation: 
Bräcke diakoni
Plats: 
Göteborg