Bräcke diakoni

Förskolan Stegen är en förskola för barn som har behov av särskilt stöd – och framför allt för barn med olika rörelsehinder. Barnen är mellan 2 och 7 år gamla, med varierande diagnoser.

Organisation: 
Bräcke diakoni
Plats: 
Göteborg

Till Hospice Helhetsvården kommer människor med svår sjukdom för att vårdas i livets sista tid. Varje människas individuella behov är viktiga och vårt mål är att bidra till att livet trots allt ska upplevas så rikt och meningsfullt som möjligt.

Organisation: 
Bräcke diakoni
Plats: 
Göteborg

Södergården är ett demensboende för människor under 65 år. Många tror att demenssjukdomarna bara drabbar äldre personer men även yngre personer insjuknar i demens. Att drabbas av demens påverkar till stor utsträckning det dagliga livet.

Organisation: 
Bräcke diakoni
Plats: 
Göteborg

Södergården är ett demensboende för människor under 65 år. Många tror att demenssjukdomarna bara drabbar äldre personer men även yngre personer insjuknar i demens. Att drabbas av demens påverkar till stor utsträckning det dagliga livet.

Organisation: 
Bräcke diakoni
Plats: 
Göteborg