Hundpromenader som gör skillnad

Organisation: 
  • Bräcke diakoni

Hunddagiset TriBus är inte som vilket hunddagis som helst. Förutom att hundarna får en trygg, varm och stimulerande plats att vara på under dagarna, erbjuder hunddagiset praktik eller arbetsträning för personer med fysisk funktionsnedsättning. Detta ger meriter till CV:t, erfarenhet och ökat självförtroende att våga ge sig ut på arbetsmarknaden. Det finns också en tanken om att hunddagiset ska kunna bli en besöksverksamhet.

Det innebär att hundarna under sin vistelse på dagiset får besöka och sprida glädje ute i Bräcke diakonis andra verksamheter på området, så som hospice, förskola för barn med rörelsefunktionsnedsättning och psykiatriboende. Så hundarna går inte bara på dagis, de ger också arbetstillfälle för människor med en funktionsnedsättning, samt så småningom kommer att förgylla dagen för boende, gäster och deltagare i flera andra verksamheter.

Vill du vara med och bidra i denna verksamhet? Vi söker dig som är hundvan och som vill komma och hjälpa till under våra förmiddags- eller eftermiddagspromenader. Utöver att du är ett par extra händer under promenaden, innebär din närvaro att praktikanterna får öva på sin sociala förmåga, träna på att förhålla sig och relatera till andra människor.

Förmiddagspasset är mellan 9-11 ca, medan eftermiddagspromenaden är lite kortare mellan 12.45-14. På eftermiddagen kan du sedan stanna kvar och hjälpa till med enklare aktivering av hundarna.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Måndag till fredag, förmiddags- eller eftermiddagspass. Hunddagiset ligger i området Bräcke på Hisingen.
Specifika önskemål eller information: 
Vi vill att du skall ha fyllt 18 år och vara villig att ta på dig uppdraget under lite längre tid, gärna minst 6 månader. Du får gå en introduktionsutbildningen samt blir en del av en volontärorganisation. Du är hundvan och trygg tillsammans med hundar.
Minimiåtagande: 
2 gånger per månad
Adress: 
Edvard Rodhes väg 34
Göteborg
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.