628 volontäruppdrag

Vill du göra en insats som medmänniska?

Brottsofferjouren, Helsingborg

Var?Helsingborg / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Mänskliga rättigheter, Social gemenskap
Vad?Information och kommunikation, Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

Vi söker dig som vill ge stöd och information till dem som utsatts för eller bevittnat brott. Just nu söker vi fler stödpersoner som kan lyssna på och ge råd och information till brottsutsatta, samt fler vittnesstödjare som kan möta målsägande och vittnen på tingsrätten för att ge stöd och information inför rättegång. Din insats behövs för att vi ska kunna ge alla som utsätts för eller bevittnat brott stöd och hjälp.

Specifika önskemål eller information: 
Du blir stödperson/vittnesstöd efter att du har fullföljt grundutbildningen och genomfört praktik. Grundutbildningen med start i oktober 2020 är förlagd till åtta kvällar (ca 3 timmar per utbildningstillfälle), där vi bland annat talar om samtalsmetodik, krisreaktioner och rättsprocessen. Utbildningen är kostnadsfri. Vi söker dig som är över 20 år. Du behöver inte ha några specifika förkunskaper, men vi tror att du är en god lyssnare och är trygg i dig själv. Vi ser positivt på personer med kunskaper i flera språk och kännedom om andra kulturer. Det viktiga är framförallt vem du är som människa och att du har möjlighet att ge av din tid för att ge stöd till dem som är brottsutsatta eller vittnen. När du kontaktat oss kommer vi skicka en intresseanmälan till dig för att sedan kalla till intervju. Under utbildningens gång prövar vi sedan din lämplighet som stödperson/vittnesstöd.
Minimiåtagande: 
I ditt uppdrag som stödperson behöver du kunna avsätta ca 3 timmar per vecka. I ditt uppdrag som vittnesstöd är du i allmänhet schemalagd en för- eller eftermiddag per vecka. Vi vill också att du deltar under jourens fortbildningstillfällen (ca 1 tillfälle per månad, 2-3 timmar).
När och var genomförs uppdraget: 
En grundutbildning för nya stödjare kommer börja i oktober 2020. Som stödperson har du telefonsamtal med brottsutsatta antingen hemifrån eller på jourens kansli, och även fysiska besök om så önskas. Som vittnesstöd är du på Helsingborgs tingsrätt en förmiddag eller eftermiddag i veckan. Vår jour tar främst emot stödsökande från Helsingborg, Höganäs eller Bjuv. Det är därför också bra om du bor i någon av dessa kommuner.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.