Brottsofferjouren Stockholm-Gotland, Verksamhetsområde Norrort

Vill du göra en insats för brottsdrabbade och själv få värdefull kunskap och erfarenhet? Brottsofferjouren ger medmänskligt stöd och information till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga. Vår verksamhet bygger på ideella krafter som ger av sin tid och sitt engagemang.

Plats: 
Sollentuna

Vill du göra en insats för brottsdrabbade och själv få värdefull kunskap och erfarenhet? Brottsofferjouren ger medmänskligt stöd och information till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga. Vår verksamhet bygger på ideella krafter som ger av sin tid och sitt engagemang.

Plats: 
Sollentuna

Vill du göra en insats för brottsdrabbade och själv få värdefull kunskap och erfarenhet? Brottsofferjouren ger medmänskligt stöd och information till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga. Vår verksamhet bygger på ideella krafter som ger av sin tid och sitt engagemang.

Plats: 
Sollentuna

Vill du göra en insats för brottsdrabbade och själv få värdefull kunskap och erfarenhet?

Plats: 
Sollentuna

Vill du göra en insats för brottsdrabbade och själv få värdefull kunskap och erfarenhet?

Plats: 
Sollentuna

Vill du ha en meningsfull fritid och samtidigt göra en insats för brottsdrabbade? Brottsofferjouren ger medmänskligt stöd och som vittnesstöd ger du stöd och information på plats dagtid i Norrtälje tingsrätt.

Plats: 
Norrtälje