Brottsofferjouren Stockholm-Gotland, Verksamhetsområde Norrort

Vill du ha en meningsfull fritid och samtidigt göra en insats för brottsdrabbade? Brottsofferjouren ger medmänskligt stöd till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga med flera. Som vittnesstöd ger du stöd och information på plats dagtid i Norrtälje tingsrätt.

Plats: 
Norrtälje