Vill du bli styrelsens kommunikatör!?

Organisation: 
  • Brottsofferjouren, Västerort
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Mänskliga rättigheter
Politisk påverkan

Brottsofferjouren i Västerort är en ideell förening som kostnadsfritt erbjuder medmänsklig hjälp och stöd till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga bosatta i stadsdelarna Hässelby-Vällingby, Bromma, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samt kommunerna Solna, Sundbyberg och Ekerö. Läs mer om föreningen på www.vasterort.boj.se.

Som styrelseledamot är du med och beslutar om jourens samtliga verksamhetsområden bland annat volontärer, brottsofferstöd, ekonomi och opinionsbildning. Styrelseledamöter och ersättare väljs av årsmötet i mars 2018 på antingen ett eller två år.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Styrelsemöten äger rum på kansliet i Hässelby gård, ca en gång per månad kl. 18.30–20:30, med uppehåll under sommaren.
Specifika önskemål eller information: 
Brottsofferjouren i Västerort vill synas mera! Därför söker vi nu en engagerade ledamöter som ska fokusera på kommunikation. Du behöver inte ha någon utbildning i ämnet utan ett stort intresse för kommunikation räcker. Du kommer bland annat arbeta med förbundets sociala medier. Du får gärna ha erfarenhet av föreningsarbete men det är inget krav att du har kunskap om Brottsofferjourens verksamhet sedan tidigare. Det är inte heller ett krav på att du har tidigare erfarenheter av styrelsearbete. Som styrelsemedlem får du introduktion på jouren och är välkommen att delta i de utbildningar och aktiviteter som föreningen anordnar.
Minimiåtagande: 
Deltagande vid merparten av alla styrelsemöten (mars 2016-februari 2017), cirka 10 stycken.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.