628 volontäruppdrag

Är du revisor och vill ge tillbaka till utsatta barn?

Child Rights Eurasia

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Internationellt arbete i Sverige, Mänskliga rättigheter
Vad?Administrativa uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Child Rights in Eurasia söker efter en auktoriserad revisor alternativt ekonomisk kunnig lekmannarevisor som vill komplettera nuvarande team som arbetar ideellt med flertal barnrättsprojekt genom att kontrollera om vår bokföring och årsbokslut är korrekt i slutet av året.

De medel vi har fått in under året har gått till att starta Pakistans första avgiftsfria simundervisning för socioekonomiskt utsatta minoriteter i Pakistan samt anställa en psykolog, data- och engelskalärare för att säkra socioekonomiskt utsatta flickors framtid i Pakistan genom utbildning och säkerhet.

100 % av alla insamlade medel går direkt till våra program och projekt och vi som sitter i styrelsen samt de som engagerar sig gör det helt ideellt för att de vill bidra till att barn får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Av den anledningen söker vi även efter en revisor som på samma sätt som oss brinner för att ge tillbaka till samhället.

Vi hoppas därför på att få höra från DIG!

OM OSS:

Child Rights in Eurasia är en barn- och kvinnorättsorganisation som funnits flera år men registrerades som ideell förening hos Skatteverket i juli 2019. Vår vision är att alla program och insatser vi gör ska vara ”För barn att vara barn”. Våra insatser och program riktar sig därför in på barn och unga vuxna upp till 25 år i Europa, Asien och Afrika.​

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker efter en person som genom sin kunskap och erfarenhet vill bidra till att det ekonomiska i en barnrättsorganisation uppfyller de lagkrav som finns. Vi tror att du är kunnig inom ditt område och och vill dela med dig av din kunskap till en ideell organisation. Önskemål: Ekonomiskt kunnig Vill ge tillbaka till samhället genom att bidra med din kunskap och tid Svenska Meriterande: Auktoriserad revisor
Minimiåtagande: 
Detta kan vara såväl permanent som ett engångsuppdrag.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget kan utföras när det passa dig samt på distans efter ett första möte.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Personer med funktionsvariationer är mycket välkomna att utföra detta uppdrag. Vi hjälper gärna till att anpassa uppdraget efter dina behov i den mån vi kan.
Organisation: 
Child Rights Eurasia
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.