Distansuppdrag

Sociala medier är idag Linköpings Södra Röda Kors största marknadsföringsverktyg. Vi behöver dock bli mycket bättre på det och vi tror att Du kan hjälpa oss!

Plats: 
Linköping

Fair Sex, sex på lika villkor, ska gälla överallt och för alla, det är RealStars budskap. Internet är en fängslande plattform som demokratiserar underhållning och ger tillgång till smidig kommunikation.

Plats: 
Göteborg

RealStars gör det möjligt för enskilda individer och företag att engagera sig i arbetet mot trafficking. Flera aktörer kan bidra med en samhällsinsats, att sprida kampanjer och ta socialt ansvar i sin verksamhet.

Plats: 
Stockholm

Relationsinstitutet är en ideell organisation och vi letar efter en ekonomiansvarig. Vi har en total budget på ca 15 000 kr per år och vi behöver någon som:

Organisation: 
Relationsinstitutet
Plats: 
Malmö

Vill du vara en del av arbetet att förbättra tillvaron för barn och unga med astma, allergi och/eller annan överkänslighet? Bor du i södra Sverige och vill vara en del av en lokalföreningsstyrelse? Då har du hittat rätt!

Organisation: 
Unga Allergiker
Plats: 
Malmö

’Equal Rights for Integration’ (Lika rättigheter för integration) är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation. Föreningens huvudändamål är att främja mänskliga rättigheter, integration och mångfald. Föreningen arbetar för att motverka rasism och utanförskap.

Plats: 
Norrköping

Som ledamot i Tamam Riksstyrelse kan du förvänta dig ett spännande uppdrag som både är givande och utvecklande. Du får insyn i hela organisationen och får ta stort ansvar.

Organisation: 
Tamam
Plats: 
Stockholm

Att vara ordförande för Tamam Riksstyrelse är en stor möjlighet för dig att lära dig mer om ledarskap och engagemang, ta chansen och sök ett uppdrag som är givande och utvecklande!

Organisation: 
Tamam
Plats: 
Stockholm

Föreningen Vi vågar! söker två revisorer på ideell basis. Revisorerna får ett förtroendeuppdrag och väljs på årsmötet i oktober 2018. Dessförinnan behöver vi revisorer som styrelsen utser fram till årsmötet.

Organisation: 
Vi vågar!
Plats: 
Stockholm

Vår verksamhet bedrivs helt på ideell bas. Vården utförs av legitimerad sjukvårdspersonal med legitimation i Sverige och de flesta pratar inte de språk som våra besökare pratar. Vi är därför i ständigt behov av tolkar.

Organisation: 
Läkare i Världen
Plats: 
Örebro

Valberedningens arbete är jätteviktigt ur ett föreningsdemokratiskt perspektiv och är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande förening.

Plats: 
Stockholm

CISV Västerås ska skicka en delegation 12-13 åringar till Italien på fredsläger ett sk interchange. Lägret kommer pågå totalt 4 veckor from 6 juli. Först två veckor i Milano, Italien och sedan 2 veckor i Västerås.

Organisation: 
CISV, Västerås
Plats: 
Västerås

Tilia är en ideell förening som startades 2012 och vi finns idag rikstäckande genom vårt chatt- och mailstöd samt lägerverksamhet. Genom dessa funktioner fyller vi ett glapp i samhället under kvällar, helger och lov.

Organisation: 
Tilia
Plats: 
Solna

Huvudvärksföreningen Skåne brinner för att stödja personer med migrän och annan svår huvudvärk samt deras anhöriga, sjukvårdspersonal och andra intresserade. Vi vill att alla med huvudvärk ska leva ett så bra liv som möjligt!

Plats: 
Malmö

I uppdraget som stödperson inom Brottsofferjouren kommer du att ha kontakt med och ge stöd till brottsdrabbade, anhöriga och vittnen. Detta innebär att lyssna, ge stöd och information, hjälpa till i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag och att följa med till rättegång och polisförhör.

Plats: 
Uppsala

Är du en kreatör och vill hjälpa oss i RealStars att uppmärksamma sextrafficking och andra sexuella kräkningar på webben genom bilder och illustrationer?

Plats: 
Göteborg

Realstars vision är ett Europa fritt från sex-trafficking. Vi använder sociala medier för att väcka opinion och informera om frågan där vi använder ett positivt budskap - Fair Sex (sex på lika villkor och ömsesidighet).

Plats: 
Stockholm

I arbetet mot trafficking använder vi ett positivt budskap - Fair Sex (sex på lika villkor och ömsesidighet). Vi finns med på olika event och arrangerar aktiviteter för att sprida vårt budskap och samarbetar med olika partners, både inom företag och inom kultursektorn.

Plats: 
Stockholm

Nu söker vi fler medarbetare till Uppsalas förmodligen roligaste och öppnaste ideella förening!

Organisation: 
Uppsala Student TV
Plats: 
Uppsala

Vi söker frivilliga som vill jobba för organisationen lokalt i någon av våra orter där vi finns verksamma, Gävle, Stockholm och Linköping. Som frivillig så kommer du få jobba med marknadsföring och insamling främst men också utbildning och föreläsning på skolor och sammanträden.

Plats: 
Stockholm
  •