Vill du utveckla dina ledaregenskaper, spela fotboll och samtidigt göra en stor insats för Ensamkommandes Förbund? Då har vi uppdraget för dig!

Organisation: 
  • Ensamkommandes förbund
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Ekonomisk/social utsatthet
Integration och asylsökande

I sommar planerar vi att ha fotbollsträningar som återkommer en gång i veckan. Fotbollsträningarna är tänkta som en mötesplats där det gemensamma för deltagarna är att de gillar fotboll och att de är aktiva i Ensamkommandes Förbund. Ledarens största uppgift är att se till så att alla kan vara delaktiga på sin egen nivå och att skapa en rolig men seriös stämning i gruppen. Förslagsvis kan ett upplägg vara att börja med varierande uppvärmningsövningar och sedan avslutas med en kompismatch. Målet är inte att deltagarna ska vara startklara för cup-matcher. Du kommer även ha ansvar att ta med utrustning till och från träningen, bollar och koner. Det kommer inte att vara någon föranmälan till träningarna. Alla som har tid och lust den dagen kommer vara välkomna att delta. Deltagarna kommer att vara mellan 16-20 år.

Syftet med fotbollsträningarna är att ungdomarna ska få hålla kvar rutiner över sina sommarlov. Fotbollsträningarna kommer också att stärka sammanhållningen i förbundet och göra så att deltagarna får vara inkluderade i ett viktigt sammanhang.

Du som ledare behöver inte ha tidigare erfarenhet av att leda grupper, ditt ideella engagemang och fotbollsintresse är viktigast. Ditt uppdrag kommer att vara flexibelt och du får möjlighet att lägga upp dina träningar som de passar dig. Uppdraget är inte arvoderat. Från förbundet kommer du få nära stöd och coachning av förbundets aktivitetssamordnare.

Ensamkommandes Förbund är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund som består och drivs av självorganiserade ensamkommande ungdomar från olika länder. Ett av förbundets huvudsakliga syften är att göra ensamkommandes röster hörda och arbeta för att ensamkommande får ett värdigt bemötande i asylprocessen samt får sina rättigheter respekterade i samhället som helhet. Förbundets sociala arbete innefattar en stor variation av aktiviteter; med allt ifrån idrotts-, musik- och teaterprojekt.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Tidsperiod: Från v. 25-v. 32 Tid: Fredagar 18:30-20:30 Plats: Eriksdalsplanen, närmaste tunnelbana: skanstull
Specifika önskemål eller information: 
Du som ledare behöver inte ha tidigare erfarenhet av att leda grupper, ditt ideella engagemang och fotbollsintresse är viktigast. Ditt uppdrag kommer att vara flexibelt och du får möjlighet att lägga upp dina träningar som de passar dig. Uppdraget är inte arvoderat. Från förbundet kommer du få nära stöd och coachning av förbundets aktivitetssamordnare.
Minimiåtagande: 
Vara närvarande varje pass. Ifall det är någon vecka du är borta på annat kommer det självklart gå att lösa.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.