The Espersen Foundation

Vi söker en kommunikatör som kan hjälpa stiftelsen med dess kommunikation till privatpersoner, organisationer och företag.

Plats: 
Stockholm