Föreningen Medveten Konsumtion Sverige

Föreningen Medveten Konsumtion Sveriges logotyp

Medveten Konsumtion är en liten förening som arbetar med de stora frågorna. Vi är en innovativ och positiv kraft som inspirerar till förändring och verkar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön och de som arbetar inom industrin. Våra konsumtionsvanor är i nuläget ekologiskt ohållbara, riskabla för vår hälsa och oacceptabla ur ett globalt rättviseperspektiv. Medveten Konsumtion tror på konsumentmakt och vill inspirera privatpersoner och andra konsumenter att reflektera och agera genom en mer genomtänkt konsumtion.