Hjälpa till på katthemmet

Organisation: 
  • Föreningen Samvetet
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Djur

Vi söker volontärer som kan göra fyratimmarspass på Uppsala Katthem. Under ett pass aktiverar du katterna och ser till att de mår bra. Du mockar lådor och snyggar till i kattboxarna samt ger mat och vatten. Diverse städuppgifter ingår också: rengöring av golv, disk och tvätt. I mån av kunskaper kan du vid behov få ge medicin till katterna. Normalt är man två volontärer som gemensamt ansvarar för passet.

Värva gärna en kamrat till volontärutbildningen som du kan ta pass tillsammans med. Att vara volontär på katthemmet innebär en hel del rutinarbete och ansvar för ca 40-50 katters välbefinnande. Du får glädjen att träffa många kattpersonligheter och följa deras utveckling. Din insats innebär att katthemmet kan fortsätta ge hemlösa katter ett bättre liv.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Passen görs 8.00-12.00 alternativt 15.30-19.30 på Uppsala Katthem, Jällaskolans område i Jälla utanför Uppsala. Viss flexibilitet finns beträffande klockslagen på helgerna. Du kan t.ex. välja att utföra passet 9.00-13.00. Var snäll ange i din ansökan om det är pass på vardagar eller helg du kan hjälpa till.
Specifika önskemål eller information: 
Vi söker dig som fyllt 18 år, har kattvana, är ansvarskännande, kan jobba självständigt och respekterar de regler och rutiner som gäller på katthemmet. Vi är bl.a. mycket noga med hygienrutiner för att förhindra smittospridning. Du går ett introduktionspass tillsammans med volontärutbildare. Om vi är överens om att du ska börja som volontär går du sen pass jämte någon erfaren volontär. Vi vill att du kan delta på minst två pass per månad. Vi vill att du ska kunna förstå skriven information på svenska.
Minimiåtagande: 
Vi vill att du normalt kan ta minst två pass per månad. Det tar ett antal pass att komma in i rutinerna. Vi vill därför att du kan stanna som volontär minst tre månader. Erfarna volontärer som kan ta pass regelbundet även under sommaren 2018 har företräde.
Adress: 
Jälla 205
755 94 Uppsala
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: