Glöm aldrig Pela och Fadime - Riksorganisationen GAPF

I samband med Fadimedagarna arrangerar GAPF en internationell konferens om nyanländas information, introduktion och integration utifrån förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi på GAPF söker en simultantolk som kan översätta från engelska till svenska.

Plats: 
Stockholm