Handledare humanistisk konfirmation

Organisation: 
  • Humanisterna
Plats: 
  • Skåne
  • Höör
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Mänskliga rättigheter

Vi söker fler handledare till Humanistisk konfirmation. Gemensamt för alla handledarna för humanistisk konfirmation är att de tycker att ungdomar är viktiga och bör bli lyssnade på. Den undre åldersgränsen för att få bli handledare är 18 år. Någon övre åldersgräns har vi inte, tvärtom gillar vi en variation i ålder på våra handledare.

Alla våra handledare går en ledarskapsutbildning genom Humanisterna. Där bekantar de sig med det material som ligger till grund för diskussionerna och lär sig metoder för att uppmuntra delaktighet och djupa diskussioner. Handledarna är inte lärare utan snarare mentorer och diskussionsledare i ett. De får dessutom lära sig krishantering, planering och gruppdynamik. Våra handledare är experter på att skapa en öppen, trivsam och inkluderande lägerstämning.

DINA ARBETSUPPGIFTER SOM HANDLEDARE

Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera att leda gruppdiskussioner, ordna praktiska förutsättningar under veckan, och skapa en tillåtande och respektfull gemenskap i gruppen. Du jobbar i en grupp med fem andra handledare och ni kommer att hålla i diskussioner om livets stora frågor såväl som att hålla i lekar.

Du kan läsa mer om konfirmationen på vår hemsida

När och var ska uppdraget genomföras: 
15-21 juni – Valla, Linköping 15-21 juni – Backagården, Höör 25 juni – 1 juli – Valla, Linköping 25 juni – 1 juli – Backagården, Höör
Specifika önskemål eller information: 
Du som söker är över 18 år och har naturligtvis ett stort intresse för ungdomar. Vi ser gärna att du har ledarskapsförmåga, personlig mognad och är bra på att samarbeta med andra. Det är viktigt att du är relationsskapande, uthållig och självgående.
Minimiåtagande: 
Det är du som handledare som representerar humanismen i tanke och handling genom att visa deltagarna respekt och har tilltro till deras förmåga. Vi tror också att du är saklig och kan visa kritiskt tänkande och en öppen attityd i diskussionerna.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.