Tolkningsstöd till flyktingar med funktionsnedsättning på tigrinja, arabiska, dari och farsi.

Independent Living Institute (ILI)

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande, Mänskliga rättigheter
Vad?Information och kommunikation, Språkträning och översättning

Independet Living Institut (ILI) driver ett projekt ”Disabled Refugees Welcome”. Projektet kommer i kontakt med familjer som i huvudsak består av ensamstående personer med funktionsnedsättning men det finns även familjer där någon familjemedlem har funktionsnedsättning.

Det finns behov av stöd med tolkning i kontakter med myndigheter, omvärlden och ibland även i kontakten mellan flyktingen och dennes stödperson. Tolkningsbehovet täcks inte av befintliga professionella tolkar. Det aktuella behovet är tolkningsstöd på tigrinja, arabiska, dari och farsi.

Specifika önskemål eller information: 
Kompetenskrav/förkunskaper hos volontären: Vi behöver volontärer som har språkkunskaper i tigrinja, arabiska, dari och farsi. Det krävs förståelse för den pressade situationen som flyktingar med funktionsnedsättning befinner sig i.
Minimiåtagande: 
Omfattningen av insatsen kan vara mycket flexibel och variera beroende på volontärens möjligheter och den berörda personens behov.
Adress: 
Storforsplan 36
12347 Stockholm
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget ska genomföras inom Storstockholm med inledande vägledning av projektets fältarbetare. Tolkning kan ske vid personliga möten, via mailkontakter eller per telefon. Således kan uppdraget genomföras mycket flexibelt enligt överenskommelse.
Anmäl intresse

Anmäl intresse