Möt människor från hela världen i IMs Tala Svenska-caféer

Organisation: 
  • Individuell Människohjälp/IM, Göteborg
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Integration och asylsökande
Social gemenskap

Volontärer och deltagare träffas för att mötas och prata svenska i en avslappnad och hemtrevlig miljö. Hit kommer personer som vill träna på sin svenska och möta nya människor. En del är helt nya i Sverige, medan andra har varit här en längre tid.

Som volontär hjälper du till i det pågående samtalet och för diskussionerna framåt, ofta utifrån ett bestämt tema. Volontärerna förbereder tillsammans ämnen att prata kring, anpassar samtal för olika språkkunskaper och står för praktiska göromål som att handla fika och ställa i ordning lokalen.

När och var ska uppdraget genomföras: 
IMs Tala svenska café på Andra Långgatan 19 är öppet under 1,5 t på måndagar och onsdagar. På måndagar arrangeras två kafésittningar; en tidig mellan kl 14.30-16.00 samt ett senare tillfälle kl 16.30-18.00. På onsdagar håller kaféet öppet kl 17.30-19.00.
Specifika önskemål eller information: 
Vi har inga krav på förkunskaper men vill att du har ett intresse och nyfikenhet av att träffa människor från olika länder. IM erbjuder stöd i uppdraget från våra volontärsamordnare och varje termin finns även möjligheter för relevant fortbildning och IM gemensamma aktiviteter där du har chans att möta andra volontärer, förtroendevalda och IMs personal.
Minimiåtagande: 
Du väljer ett kafé (måndag tidig eller sen eller onsdag) där du önskar engagera dig som volontär. Du ska kunna delta två gånger per månad under en hel termin. Gruppen har även ca ett planeringsmöte per månad, som vill vi att du deltar i.
Adress: 
Andra Långgatan 19
41328 Göteborg
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.