Prata jobb med nyanlända!

Organisation: 
  • Individuell Människohjälp/IM, Göteborg
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Social gemenskap
Sysselsättning och arbete

IM Region Väst söker volontärer till Yrkesgruppen i Göteborg

IM arrangerar sedan 2016 olika aktiviteter för nyanlända med syfte att underlätta vägen till jobb. I våra mötesplatser, ”Jobbsnack för vuxna” och ”CV-skrivning för unga” möter nyanlända och andra invandrare IMs volontärer för att få ökad inblick svenska arbetslivet, träna svenska samt skapa kontakter och därmed utöka sitt professionella nätverk.

Volontären bidrar med sina kunskaper och erfarenheter om svenskt arbetsliv; om den professionella presentationen, hur en CV bör ser ut, sociala och kulturella koder; t.ex. om vad som pratas om på kafferasten, viktiga ord och hälsningsfraser för att söka jobb, värdet av att vara aktiv på sociala medier, så som Linkedin osv.

Som volontär i gruppen förväntas du vara aktiv i att delge dina erfarenheter från svenskt arbetsliv, ge feedback till deltagare på deras frågor, stötta med CV-skrivning osv. Du behöver även gå en kort introduktion till IM; samt delta på gruppens egna planerings- och utvärderingsträffar. För att vara volontär i CV-skrivning för unga krävs även att du har visat utdrag ut belastningsregistret innan du startar ditt engagemang.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Nästa aktivitetsstart som riktar sig till vuxna nyanlända är i september 2018. Plats: IM, Andra Långgatan 19 Tid: Tisdagar kl 17.30-19.00 Period: ca 5 veckor Aktivitetsstart för CV-skrivning för unga är i oktober Plats: Frilagret, Lagerhuset Tid: Onsdagar 17-18.30
Specifika önskemål eller information: 
Du ska vara yrkesverksam och vara intresserad av frågor som rör vägar till jobb. Du får gärna själv ha utländsk bakgrund. Alla yrkesbakgrunder är intressanta. Det är ett plus om du själv har någon form av arbetsledare- eller rekryteringsansvar inom din organisation, men självklart inget krav. Har du varit med i arbetslivet ett tag och själv sökt jobb så vet du vad detta handlar om! Ett planeringsmöte för Yrkesgruppens volontärer kommer att hållas i början av september på IMs kontor, Andra Långgatan 19. Innan du går in i gruppen krävs också att du deltar på ett informationsmöte för nya volontärer på IMs kontor; nästa möte är den 17 maj kl 17.30-19.00 Hör av dig till Sofia Emanuelsson om du har frågor! sofia.emanuelsson@manniskohjalp.se
Minimiåtagande: 
Vi vill helst att du engagerar dig som volontär i minst ett halvår och att du kan delta på alla eller de flesta träffar som gruppen arrangerar (som mest innebär det 2*5 veckor, 1 1/2 h per vecka,15 timmar) plus det planeringsmöte som föregår aktivitetsstarten samt en utvärderingsträff (à 2 h, 4 timmar) totalt ca 20 timmar under ett halvår.
Adress: 
Andra Långgatan 19
41328 Göteborg
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.