Volontär till Flyktingbesöksgruppen

Organisation: 
  • Individuell Människohjälp/IM, Göteborg
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Integration och asylsökande
Mänskliga rättigheter

Till Migrationsverket ankomstboende i göteborg kommer människor som söker uppehållstillstånd/asyl och som just anlänt till Sverige. För att ge de boende ett första välkomnande som medmänniska samt att sätta färg på tiden för de. För många boende är volontärer de första svenskar de träffar som inte är myndighetspersoner. Efter bästa förmåga försöker vi vara ett socialt stöd för de boende och vi vill också ge dem ett varmt och välkomnande intryck av Sverige. Du bjuder på fika och samtalar, med hjälp av dig och de asylsökandes gemensamma språkkunskaper. Huvudfokus i IMs verksamhet är barnen och att de ska ha något kul att göra.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Varje söndag 14.00-16:00
Specifika önskemål eller information: 
Belastningsregister från polisen behövs.
Minimiåtagande: 
Vi förväntar att du åker på besök minst en gång per månad.
Adress: 
Adress Andra Långgatan 19
SE-413 28 Göteborg
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: