Engagerad gruppledare till läxhjälp för ensamkommande i Rågsved

Organisation: 
 • Individuell Människohjälp/IM, Stockholm
Plats: 
 • Stockholm
 • Stockholm
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Integration och asylsökande

Vill du få ledarskapsmeriter och samtidigt jobba med språkträning/läxhjälp för ensamkommande? IM Stockholm söker nu två gruppledare till vår läxhjälp i Rågsved en för måndagarna och en för onsdagarna. Uppdraget innebär att du är med under läxhjälpen och hjälper ungdomarna med läxor och språkträning samt är ansvarig för volontärgruppen på läxhjälpen.

I Sverige arbetar IM för integration som vi tror sker genom möten och ömsesidigt lärande. I Rågsved finns ett av Stockholms stads boenden för ensamkommande flyktingungdomar. Ungdomarna har önskat att få läxhjälp och de flesta studerar svenska på språkintroduktion i gymnasieskolan. För IM är läxhjälp en mötesplats. Du behöver inte kunna något särskilt för att vara läxhjälpare. Det är värdefullt att få träffa någon som frivilligt hjälper till och att besökarna kan prata om sina skoluppgifter med dig som volontär utan att behöva känna att de bedöms eller betygsätts.

Uppdraget innebär följande:

 • Stöttar barn, unga och vuxna i deras läxläsning genom att lyssna och vägleda.
 • Är ett språkligt stöd genom att beskriva, förtydliga och diskutera skoluppgifter.
 • Uppmuntra till att på egen hand lösa uppgifter och till vidare studier.

Mitt uppdrag som gruppledare är att:

 • Introducera nya volontärer till verksamheten och se så att volontären trivs.
 • Uppdatera kontaktlistan med aktiva volontärer i din grupp och meddela Verksamhetsgruppen om fler behöver rekryteras.
 • En gång per termin samla volontärgruppen för planering/erfarenhetsutbyte etc.
 • Föra statistik över deltagare och volontärer
 • Skriva en verksamhetsplan (oktober) samt verksamhetsberättelse (december) tillsammans med verksamhetsgruppen.
 • Ansvara för att lämna in kvitton från verksamheten, till lokalföreningens kassör.
 • Vissa verksamheter: Ha kontakt med boendet/bibliotek etc. rörande den praktiska verksamheten.
 • Ansvara för att lokala journalister kommer i kontakt med Verksamhetsgruppen, vid förfrågan.
 • Överlämna uppdraget som gruppledare till en ny person när du slutar.

Som gruppledare har du alltså ett viktigt ansvar, men det betyder inte att du på egen hand måste göra alla ovanstående punkter. Din grupp kan t.ex. tillsammans skriva en verksamhetsplan och föra statistik över deltagare. Så snart du behöver stöd eller råd kan du alltid vända dig till oss.

Registerutdrag:
Det är viktigt att du beställer ett registerutdrag, detta är ett krav inom IMs verksamheter och från boendet.
Läs mer om detta på Polisens hemsida.
Proceduren för detta är enkel: man skickar in en förfrågan om att få hem ett utdrag så kommer det skickas hem till dig. Detta kan du sedan skicka in till IM Stockholm:
Individuell Människohjälp
Västgötagränd 19, 118 28 Stockholm
Att: Dina-Maria Jerari

När och var ska uppdraget genomföras: 
Varje onsdag 18-20:00 i Rågsved
Specifika önskemål eller information: 
Uppdraget passar dig som har ett engagemang och intresse för barns rätt till likvärdig utbildning, kan lyssna och motivera, är nyfiken och gillar att lära känna nya människor. Ett önskemål är kunskaper inom matte och natur på gymnasienivå. Vi erbjuder dig: Utbildningar, föreläsningar och seminarier som är gratis för IM:s medlemmar. Vår medlemstidning Medmänsklighet 4 ggr/år och demokratiskt inflytande i organisationen. Kollektiv olycksfallsförsäkring genom IM under tiden du deltar i aktiviteten. En meriterande aktivitet där du där du möter människor och får nya perspektiv, samtidigt som du gör skillnad.
Minimiåtagande: 
2h/vecka
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.