Gruppledare sökes till läxhjälp för ensamkommande i Rågsved

Organisation: 
 • Individuell Människohjälp/IM, Stockholm
Plats: 
 • Stockholm
 • Stockholm
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Integration och asylsökande
Social gemenskap

Vill du få ledarskapsmeriter och samtidigt jobba med språkträning/läxhjälp för barn och unga? IM i Stockholm söker nu två gruppledare till vår läxhjälp på boende för ensamkommande barn och ungdomar i Rågsved. Ungdomarna har önskat att få läxhjälp och de flesta studerar svenska på språkintroduktion i gymnasieskolan.

Uppdraget innebär att du är med på måndagar, under läxhjälpen och hjälper barnen/ungdomarna med läxor och språkträning samt är ansvarig för volontärgruppen på läxhjälpen. Vi ser läxhjälp som en mötesplats och du behöver inte vara någon expert eller lärare.
Det är extra bra om du har egen erfarenhet av migration och/eller kan flera språk.

Uppdraget innebär följande:

 • Introducera nya volontärer till verksamheten och se till så att volontären trivs
 • Uppdatera kontaktlistan med aktiva volontärer i din grupp
 • I början av terminen hålla i verksamhetens planerings- och uppstartsträffar
 • Föra statistik över deltagare och volontärer, samt fylla i en utvärdering varje termin
 • Skriva en verksamhetsplan och budget (oktober) samt verksamhetsberättelse (december). Lokalföreningens styrelse ger instruktioner och stöd
 • Sköta gruppens kontakt med IM-kontoret och Stockholmsstyrelsen – t.ex. se till att vidarebefordra information till och från din volontärgrupp
 • Ha kontakt med lokalföreningens kassör angående gruppens ekonomi
 • Överlämna uppdraget som gruppledare till en ny person när du slutar

Som gruppledare har du alltså ett viktigt ansvar, men det betyder inte att du på egen hand måste göra alla ovanstående punkter. Din grupp kan t.ex. tillsammans skriva en verksamhetsplan och föra statistik över deltagare. Så snart du behöver stöd eller råd kan du alltid vända dig till din kontaktperson från styrelsen. Som medlem och volontär hos oss kan IM kontinuerligt erbjuda olika intressanta utbildningar och du är hjärtligt välkommen att ta del av dem.

IM, Invididuell människohjälp, är en svensk biståndsorganisation som bekämpar fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i tretton länder världen över. I Sverige handlar IMs arbete om ömsesidig integration och delaktighet i samhället. Vi tror på människors egen kraft och vilja att förändra sin egen situation.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget sker 1 gång i veckan på måndagar mellan kl. 18.00 - 20.00 på ett boende för ensamkommande ungdomar i Rågsved.
Specifika önskemål eller information: 
Du behöver inga speciella förkunskaper som läxhjälpare eller vara ”expert” i något särskilt ämne. Det är meriterande om du talar olika språk, gärna dari eller persiska. Innan du börjar som läxhjälpare får du en introduktion av IM. Du behöver även lämna ett begränsat registerutdrag från polisen, för personer som ska arbeta med barn.
Minimiåtagande: 
Ca 2 timmar i veckan i sex månader.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: