Internationella Bekantskaper

Bland den ideella föreningen Internationella Bekantskapers (IB) mest beprövade verksamheter finns vårt "medprat", där svensktalande volontärer på lektionstid leder samtalsgrupper om 3-5 vuxna elever som läser ämnena svenska för invandrare (SFI).

Plats: 
Stockholm

Internationella Bekantskaper är en ideell förening som under flera år har erbjudit avgiftsfri läxhjälp i Tensta och Rinkeby. Varje vecka är vi ca 100 läxhjälpare som ställer upp. Trots det har vi en lång kö med barn som önskar hjälp med läxläsning.

Plats: 
Stockholm

Sedan höstterminen 2012 bedriver Internationella Bekantskaper muntligt språkstöd till skolelever med kort tid i Sverige och som därför har begränsade kunskaper i svenska.

Plats: 
Stockholm