978 volontäruppdrag

Bli språkstödjare för nyanlända ungdomar – ta chansen att göra något som betyder något på riktigt!

Internationella Bekantskaper

Var?Stockholm
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Upplysning och folkbildning
Vad?Språkträning och översättning

Sedan höstterminen 2012 bedriver Internationella Bekantskaper muntligt språkstöd till skolelever med kort tid i Sverige och som därför har begränsade kunskaper i svenska. Eleverna är i åldrarna 16-20 år, saknar gymnasiebehörighet och läser nu in svensk grundskolekompetens på någon av våra samarbetsskolor, bland annat för att kunna söka vidare till gymnasiet. Många av eleverna har liten kontakt med svensktalande personer utanför ”myndighets-Sverige”, samt har en tuff uppgift i att lära sig ett nytt språk på kort tid och samtidigt uppnå gymnasiebehörighet. Vårt uppdrag handlar om att erbjuda dem möjlighet att på lättsamt vis öva talad svenska i grupper om 3-5 elever, och att bidra till integration genom att representera oss själva som privatpersoner i det svenska civilsamhället.

Vi samarbetar med motiverade lärare som ger volontärer och elever uppgifter att arbeta med i grupper. Kunskaperna i svenska skiftar mellan klasserna och så långt det är praktiskt möjligt kan man som språkstödjare välja nivå och klass.

Som språkstödjare fungerar man som ett slags ”moderator” i gruppen. Man fördelar ordet, lyssnar, ser till att alla kommer till tals.

Under hösten 2019 har vi språkstöd på följande skolor:

  • Enskede Gårds gymnasium
  • Bromma gymnasium
  • Liljeholmens gymnasium
  • S:t Eriks gymnasium

Vi är för tillfället i behov av fler volontärer till Bromma gymnasium.

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver inga expertkunskaper i språk och förväntas inte vara pedagog. Du behöver kunna tala flytande svenska, vara någorlunda utåtriktad och beredd att bjuda på dig själv. Du förväntas inte ta på dig andra sociala uppgifter utom att representera dig själv och att bidra just till den språkliga träningen.
Minimiåtagande: 
Minst en timme på en fast tid i veckan.
När och var genomförs uppdraget: 
Vardagar, dagtid
Anmäl intresse

Anmäl intresse