Enkelt, garanterat utvecklande och kul! Bli samtalstränare för vuxna invandrade elever vid SFI i sommar!

Organisation: 
  • Internationella Bekantskaper
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Integration och asylsökande

Bland den ideella föreningen Internationella Bekantskapers (IB) mest beprövade verksamheter finns vårt "medprat", där svensktalande volontärer på lektionstid leder samtalsgrupper om 3-5 vuxna elever som läser ämnena svenska för invandrare (SFI). I de smågrupper som IB tack vare sina medpratares närvaro kan skapa i klasserna har eleverna självklart betydligt bättre möjligheter att öva talad kommunikation än vad som erbjuds i helklasser där det ibland finns så många som 25-30 studerande.
Medpratandets huvudsakliga syfte är att på ett lättsamt sätt underlätta för de svenskstuderande att utveckla sin muntliga språkfärdighet i vardagssvenska. Eleverna ska själva prata så mycket som möjligt under de här passen medan volontärernas roll är främst den lyssnande samtalsledaren.

För närvarande deltar ungefär 75 medpratare en gång i veckan eller varannan vecka under ett par timmar i den här verksamheten, vilken är mycket uppskattad av såväl elever och lärare som av medpratarna själva. Vi strävar ständigt med att ge fler svenskstuderande en sådan här extra muntlig språkträning och vi har nu i sommar ett behov av ytterligare volontärer som har möjlighet att vika 2 timmar varje eller varannan vecka till dessa informella och i allmänhet synnerligen givande samtal med vuxna invandrare.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst besök på någon av skolorna där vi bedriver medpratet. Vid ett sådant besök kommer du att vara i en liten grupp tillsammans med någon av våra mer erfarna medpratare för att lyssna, se och lära hur man kan gå tillväga i uppdraget.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Våra samarbetsskolor ligger i Rinkeby och i Vårberg, vid vilket svenska undervisas till invandrare med mycket olika kunskaper i språket. Medpratsamtal har vi på onsdagar i Rinkeby kl. 10.30-12 och på torsdagar i Vårberg kl. 10.30-12. Du väljer själv hur ofta du önskar delta. Mer information om upplägg, språknivåer etc. delges dig av vår samordnare vid det informationsmöte som vi kommer att bjuda in till kort efter din anmälan.
Specifika önskemål eller information: 
Vi vill att medpratarna har svenska som modersmål eller en väl utvecklad talad andraspråkssvenska samt besitter en normal allmänkunskap om Stockholm, Sverige och svenskt samhällsliv. Det krävs alltså inga som helst expertkunskaper och man bör inte betrakta sitt åtagande som något slags lärarskap. Mycket viktigt är också att volontären tänker på att han/hon befinner sig på sin språkliga hemmaplan och vid behov hjälper samtalen på traven med frågor eller kommentarer och, framför allt, tänker på att själv inte ta upp så mycket av den tämligen begränsade samtalstiden. Oroväckande många av de elever vi träffar vid medpratandet saknar sammanhang för att praktisera talad svenska och våra volontärers närvaro utgör ett enormt uppskattat undantag till den belägenheten. Endast någon av IB:s medpratare hade erfarenhet av att vara i den här rollen när de började. De som är eller har varit delaktiga har eller har haft uteslutande positiva upplevelser av sitt engagemang hos oss.
Minimiåtagande: 
1 1/2 timme i månaden.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.