Kalmar

Amnesty International är en global organisation som kämpar för frihet, rättvisa och allas lika värde. Vi är ett globalt nätverk av människorättsaktivister som tar orättvisor personligt.

Organisation: 
Amnesty International
Plats: 
Kalmar

Vill du vara med oss och skapa förändring för att du som vi tycker att alla barn har rätt till en Trygg uppväxt? Är du en person som vågar se, lyssna och stå kvar? Har du lätt att skapa nya kontakter? Kan du förmedla hopp till barn och unga i utsatta situationer?

Plats: 
Kalmar

Var med och skapa en inkluderande gemenskap i Kalmar!

Organisation: 
Gemenskap Kalmar
Plats: 
Kalmar

Mentor till Mentor är ett samarbete mellan Röda korset och Kalmar kommun där syftet är att främja nyanländas bekantskap med svensk kultur och vardag. Att vara mentor ska i första hand vara en rolig upplevelse och en möjlighet att bekanta sig med andra kulturer!

Plats: 
Kalmar