Karlskrona

Vi ger inte upp. Vi ger allt!
De senaste åren har vi levt med ett hårdnande klimat kring frågor som rör mänskliga rättigheter. Förändringarna märks internationellt, men även här i Sverige. Många känner frustration och hopplöshet.

Organisation: 
Amnesty International
Plats: 
Karlskrona

Du kan hjälpa någon bara genom att finnas där och vara dig själv. Det är fantastiskt givande och positivt för dig att göra skillnad i en annan människas liv. Att någon kommer på besök varje vecka betyder så mycket när alla vännerna är borta och barnen bor långt iväg.

Plats: 
Karlskrona

Mattecentrum är en ideell förening som ger gratis läxhjälp i matematik till tusentals högstadie- och gymnasieelever via öppna räknestugor. Som volontär på Mattecentrum är man på plats i räknestugan och hjälper till att svara på frågor och förklarar matematiken för eleverna på plats.

Organisation: 
Mattecentrum
Plats: 
Karlskrona