Bli kompis!

Organisation: 
  • Kompis Sverige
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Social gemenskap

Vår vision är att sudda ut gränserna mellan nya och etablerade svenskar. Vi vill öppna upp Sverige genom att skapa möten mellan människor. Kompis-relationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar. Genom att skapa vänskapsrelationer på individnivå ges nödvändiga förutsättningar för ett välfungerande samhälle.

Vi tror på det jämlika mötet där både ny som etablerad svensk har något att lära och lära ut, men framförallt ha roligt ihop.

Läs mer på www.kompissverige.se

När och var ska uppdraget genomföras: 
Stor-Stockholm, Lund och Kristianstad. Ni bestämmer själva vilka tider ni träffas, men vi hoppas på cirka 6hi månaden i minst 6 månader.
Specifika önskemål eller information: 
Alla mellan 18-100 år är välkomna. Ifall ni är 15-21 år, så kan ni kontakta Kompis Ungdom. Vi efterlyser särskilt killar för tillfället då vi har många fler kvinnliga kompisar.
Minimiåtagande: 
6 tim/mån i 6 månader, men ni bestämmer själva tillsammans med er kompis vad som passar er.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.