Bli kompis i Kristianstad!

Organisation: 
  • Kompis Sverige
Plats: 
  • Skåne
  • Kristianstad
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Mänskliga rättigheter
Social gemenskap

Vår vision är att sudda ut gränserna mellan nya och etablerade svenskar. Vi vill öppna upp Sverige genom att skapa möten mellan människor. Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar. Genom att skapa vänskapsrelationer på individnivå ges nödvändiga förutsättningar för ett välfungerande samhälle.

Vi tror på det jämlika mötet där både ny som etablerad svensk har något att lära och lära ut, men framförallt ha roligt ihop.

Kompis Sverige söker nu fler etablerade svenska kompisar som vill träffa en ny kompis!

När och var ska uppdraget genomföras: 
Kristianstad Ni bestämmer själva vilka tider ni träffas!
Specifika önskemål eller information: 
Alla mellan 18-100 år är välkomna.
Minimiåtagande: 
Helst håller ni kontakten och försöker ses minst två gånger i månaden!
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: