Revisorhjälp sökes

Organisation: 
  • Korpen, Malmö VARM-Vattengympa, HIF
Plats: 
  • Skåne
  • Malmö
Ändamål: 
Hälsa
Social gemenskap
Sport och hobby

Vi har en liten verksamheter Korpen Malmö Varmvattengympa HIF. Uppdraget är ideellt och handlar om vanliga revisorsuppgifter inför årets årsmöte. Inga speciella krav utöver adekvat kompetens. Vi är en idéell förening där uppdraget är begränsat till några få timmar snarast i samband med föreningsstämman/årsmötet. Omfattningen av räkenskapsmaterialet uppgår till ca 50-100 verifikationer.

Du som är intresserad kontakta oss, så får vi träffas för vidare frågor och svar/information.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Snarast. Malmö samt eventuellt hemifrån.
Specifika önskemål eller information: 
Vanliga krav på en lekmannarevisor. Bl.a. tystnadsplikt.
Minimiåtagande: 
En vecka - men om intresse finns, så kan det bli längre/flera föreningar.
Adress: 
Fågelbacksgatan 7
217 44 Malmö
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.