Kristianstad

Vår vision är att sudda ut gränserna mellan nya och etablerade svenskar. Vi vill öppna upp Sverige genom att skapa möten mellan människor. Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar.

Organisation: 
Kompis Sverige
Plats: 
Kristianstad

Nu söker vi frivilliga till vår föräldragrupp som löper parallellt med vår barngrupp Flyktfåglarna. Som frivillig ingår du i ett team om två personer som tillsammans planerar och genomför träffarna med föräldragruppen, samt aktiverar de mindre syskonen som är med föräldrarna.

Plats: 
Kristianstad

Kassören på Second Hand ansvarar för ekonomisk redovisning och löner för butiken. Kretsstyrelsen har en kassör som ansvarar för övriga verksamheter.

Plats: 
Kristianstad

Maskagruppen i Kristianstad ger råd och stöd om efterforskning, asyl och återvändande till människor som har tappat kontakten med sin familj till följd av krig, konflikt eller naturkatastrof och/eller har flytt från sitt hemland.

Plats: 
Kristianstad

Nu söker vi dig som vill leda en feministisk studiecirkel under våren - tveka inte att höra av dig!

Organisation: 
Medborgarskolan Syd
Plats: 
Kristianstad