Läkare i Världen

Läkare i Världen söker nu samordningsvolontärer i Örebro som kan bidra till verksamhetens organisering och effektivitet. Läkare i Världen (LiV) är en internationell organisation som arbetar för att sjukvård ska vara en mänsklig rättighet.

Organisation: 
Läkare i Världen
Plats: 
Örebro

Vill du engagera dig för mänskliga rättigheter och samtidigt stärka ditt CV? Vill du få nyttig erfarenhet av organisering och samordning samtidigt som du bidrar till utsatta människors tillgång till vård?

Organisation: 
Läkare i Världen
Plats: 
Luleå

Tycker du att alla ska ha rätt till vård på lika villkor? Läkare i världen söker just nu sjuksköterskor och läkare till vår medicinska klinik i Örebro. På kliniken erbjuder vi kostnadsfri vård till personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige.

Organisation: 
Läkare i Världen
Plats: 
Örebro

Doctors of the World is an international, humanitarian organisation that work for equal rights and access to health and medical care. We help people in marginalised situations - both in Sweden and internationally - by providing assistance mainly in terms of health and medical care.

Organisation: 
Läkare i Världen
Plats: 
Uppsala

Läkare i världen är en internationell humanitär organisation som arbetar för att alla människor ska ha lika rätt och tillgång till hälso- och sjukvård. Vi hjälper människor i utsatta situationer i Sverige och utomlands främst i form av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Organisation: 
Läkare i Världen
Plats: 
Stockholm

Läkare i världen är en internationell humanitär organisation som arbetar för att alla människor ska ha lika rätt och tillgång till hälso- och sjukvård. Vi hjälper människor i utsatta situationer i Sverige och utomlands främst i form av hälso-och sjukvårdsinsatser.

Organisation: 
Läkare i Världen
Plats: 
Stockholm