Linköpings Parasportförening

Linköpings Parasportförenings logotyp

Sedan drygt 30 år tillbaka bedriver Linköpings Parasportförening verksamhet för personer med funktionsnedsättning, medlemmarna varierar idag mellan 4 och 79 år. Genom regelbunden träning kan vi erbjuda möjlighet till en meningsfull fritidssysselsättning som också bidrar till att förbättra individens kondition, balans, koordination och rullstolsteknik. Det finns möjlighet att träna enbart för att få vara med i den sociala gemenskapen men även elitsatsa och kanske sikta på Paralympics. Vi har ett brett utbud av idrotter men även lägerverksamhet och rent sociala aktiviteter - det finns något för alla!