Majblomman i Alvesta behöver dig!

Organisation: 
  • Majblomman, Sverige
Plats: 
  • Kronoberg
  • Alvesta
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Ekonomisk/social utsatthet

Nu ligger vi i startgroparna för att starta upp en ny majblommeförening i Alvesta så att barn som bor i Alvesta ska kunna sälja majblommor och få bidrag från Majblomman. Vill du vara med i det lokala arbetet?

Det finns olika roller i majblommeföreningen som alla är lika viktiga för att skapa en bättre situation för barnen lokalt. Vill du vara med i styrelsearbetet (ordförande, kassör eller sekreterare)? Eller kanske har du några timmar över under våren för att kontakta och stötta skolor inför och under insamlingen som startar 12 april? Kanske kan du hjälpa till med bidragsarbetet tillsammans med andra volontärer?

Sedan 1907 har majblommor sålts till förmån för utsatta barn i Sverige. Brist på pengar kan göra att barn hamnar utanför gemenskapen. Här kan Majblomman hjälpa till med bidrag till det vi ofta tror att alla barn i Sverige har - en cykel, varma vinterskor, fritidsaktiviteter eller en sommarlovsutflykt.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Styrelsen har normalt möten två gången per år. Vill man hjälpa till med insamlingsarbetet handlar det om totalt ca 20 timmars arbete utspritt på tre månader under våren, gärna dagtid. Bidragsarbetet handlar om 3-4 möten per år.
Specifika önskemål eller information: 
Din viktigaste egenskap är viljan att vara med och förbättra situationen för barn i Alvesta. Om du vill hjälpa till i styrelsen som kassör är det bra, men inget krav, om du har grundläggande kunskaper i ekonomi. Majblomman har funnits i 110 år, och vi har väl utarbetade rutiner för varje steg under majblommeåret. Självklart får du får en introduktion i hur vi arbetar.
Minimiåtagande: 
Enligt överenskommmelse.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.