728 volontäruppdrag

Majblomman i Helsingborg behöver dig!

Majblomman, Sverige

Var?Helsingborg
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation, Praktiska uppgifter

Majblomman är en organisation som samlar in pengar genom att barn varje vår säljer majblommor. Insamlingen görs för att kunna ge ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Pengar delas ut till barn i Helsingborg för att täcka kostnader för exempelvis simskola, födelsedagskalas, en cykel eller fotbollsskor.

Lokalföreningen i Helsingborg består av en styrelse som hjälper barnen, ofta skolklasser, att vara med i insamlingen. Vi tar även emot ansökningar och delar ut pengar till familjer som söker stöd. Som volontärer för Majblomman vill vi förbättra villkoren för barn i Helsingborg. Vi vill att alla barn ska kunna delta i gemenskapen i skolan och på fritiden.

Vi behöver dock mer hjälp. Vi välkomnar dig med olika typ av bakgrund och erfarenhet då det finns flera olika uppgifter vi behöver hjälp med:

  • Besöka skolor och andra organisationer/föreningar och berätta om Majblomman inför insamlingen på våren.
  • Sätta upp affischer
  • Lämna ut blommor till skolor och föreningar på våren
  • Kontakta media
  • Kontakta företag som vill stödja barn i Helsingborg
  • Sköta sociala medier
  • Styrelsearbete
  • Arbete med ekonomiskt stöd
Specifika önskemål eller information: 
Du vill engagera dig för barn i Helsingborg. Du får gärna ha erfarenhet från verksamheter där barn finns- som skola, elevhälsa, socialtjänst, fritids osv. men det är inget krav. Givetvis gör vi allt för att du ska känna dig välkommen i vår förening och kommer att ge dig en introduktion i hur Majblomman i Helsingborg fungerar, vad vi står för och vad vi vill. Vår tanke är att du ska kunna bidra på det sätt du har förutsättningar för och i så stor utsträckning du har möjlighet och vill.
Minimiåtagande: 
Det finns inget minimiåtagande, vi är glada för den tid du kan bidra med.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs i Helsingborg. Utifrån dina önskemål och vad vi kommer överens om kan uppdraget innebära antingen kortare volontäruppdrag eller löpande engagemang i styrelsen.
Organisation: 
Majblomman, Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse