Majblomman i Lerum behöver dig!

Organisation: 
  • Majblomman, Sverige
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Lerum
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Ekonomisk/social utsatthet
Mänskliga rättigheter

Ett par veckor under våren säljer barn majblommor. Pengarna som kommer in går till barn i närområdet som lever i familjer där ekonomin inte tillåter sådant som simskola, sommaraktiviteter, födelsedagskalas, cykel, fotbollsskor. Nu ligger vi i startgroparna att starta upp en ny majblommeförening i Lerum så att även barn som bor där ska kunna få bidrag från Majblomman. Vill du vara med i det lokala arbetet?

Som volontär i den nya majblommeförening arbetar man för att förändra barns villkor i Lerum. Majblomman vill att alla barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Exempel på saker att göra: besöka skolor och andra organisationer och berätta om Majblomman, lämna ut blommor till försäljning, sätta upp affischer, kontakta media, ta hand om sociala medier, ekonomi, styrelsearbete, bidragshantering, återkoppling till bidragssökande, kontakta företag som vill stödja barn i Lerum.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget genomförs i Lerum. Uppdraget kan innebära kortare volontäruppdrag eller kontinuerligt engagemang i styrelse, enligt önskemål och överenskommelse.
Specifika önskemål eller information: 
Du vill engagera dig för barn i Lerum. Du får gärna ha erfarenhet från verksamheter där barn finns - som skola, elevhälsa, socialtjänst, fritids osv. men det är inget krav. Givetvis gör vi allt för att du ska känna dig välkommen i Majblomman och du får en utbildning om Majblomman, vad vi står för och vad vi vill. Vår tanke är att du ska kunna bidra på det sätt du har förutsättningar för och i så stor utsträckning du har möjlighet och vill.
Minimiåtagande: 
Det finns inget minimiåtagande. All hjälp vi kan få är viktig!
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.