Mansjouren, Stockholms län

Mansjouren söker revisor för granskning av föreningens räkenskaper. Vi är en liten ideell förening där uppdraget är begränsat till några få timmar per år i samband med årsstämman.

Plats: 
Stockholm