Mansjouren, Stockholms län

Mansjouren söker revisor för granskning av föreningens räkenskaper. Vi är en liten ideell förening där uppdraget är begränsat till några få timmar per år i samband med årsstämman.

Plats: 
Stockholm

Är du bra på att lyssna och vill göra samhällsnytta på din fritid? Mansjouren är ett forum för människor i behov av någon att tala med. Vår verksamhet bygger på volontärers engagemang.

Plats: 
Stockholm