Vi söker verksamhetsutvecklare

Organisation: 
 • Midnimo förening i Trollhättan
Plats: 
 • Västra Götaland
 • Trollhättan
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Mänskliga rättigheter
Sysselsättning och arbete

Midnimo bildades som en ideell förening april 2017 i Trollhättan. Midnimo stöttar och skapar vuxen, barn och ungdomsverksamheter i samarbete med ideella krafter i föreningen. Föreningen engagerar och stöttar medlemmarna. Vi arbetar med att främja medlemmarnas kulturarv och att främja barn och ungdomars kunskap- och utveckling För att bedriva verksamhet söker vi medel av olika bidragsgivare och samarbetspartners. Midnimos arbete skall bygga på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. I vårt arbete utgår vi från att:

 • arbeta för ömsesidig integration i samhället
 • arbeta för allas delaktighet i samhället
 • arbeta för jämlikhet och jämställdhet mellan människor och kön
 • arbeta för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter
 • aktivt ta socialt ansvar över vår närmiljö

Vill du hjälpa oss att?

 • att skriva protokoll, och förening information
 • att stötta redan befintliga medlemmar och nya medlemmar
 • att söka projektmedel för stora och små projekt.
 • att samverka med kommunen, skolor, fritidsgårdar och våra samarbetsorganisationer.
När och var ska uppdraget genomföras: 
Helg och nar du har tid
Specifika önskemål eller information: 
Vi söker dig som: Är utåtriktad, entusiastisk och har lätt för att inspirera andra. Är självgående och idérik. Triggas av att se verksamheten och individer växa. Det är meriterande, men inget krav, om du: Har erfarenhet av föreningsliv, styrelsearbete och/eller folkbildningsverksamhet. Har erfarenhet av att arbeta med kommuner och kommunal fritidsverksamhet.
Minimiåtagande: 
- Planera Förening Aktivitet och coacha syrelsen
Adress: 
Olof Palmes Gata 11A
46130 Trollhättan
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.