Naturskyddsföreningen, Skåne

Naturskyddsföreningen, Skånes logotyp

Naturskyddsföreningen i Skåne är en ideell förening som bildades 1910. Föreningen har ca 21 000 medlemmar i 28 lokala kretsar. Kretsarna arrangerar utflykter och föredrag medan länsförbundet ansvarar för regionala frågor och samordnar frågor som berör många kretsar.

Naturskyddsföreningen i Skåne har till uppgift att bl.a. företräda natur- och miljövårdens intressen och därmed verka särskilt genom att hos myndigheter och deras företrädare samt hos medborgarna skapa respekt och förståelse för naturens värden. Detta försöker vi uppnå genom att via information, undervisning och forskning verka för en hållbar utveckling i samhället och som sakkunnigt organ medverka vid tillämpningen av miljölagstiftningen. Dessutom förvaltar vi naturvårdsobjekt som förbundet äger eller som överlämnats i vår vård.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag