Speedway i Nyköping

Organisation: 
  • Nyköpings Speedwayklubb
Plats: 
  • Södermanland
  • Nyköping
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Social gemenskap
Sport och hobby

Vi behöver hjälp med tävlingsfunktionärer, kioskpersonal, entrépersonal under matcherna.

Därutöver är du välkommen att hjälpa till med allehanda uppgifter såsom gräsklippning, målning, sníckerier, enklare reparationer av vår maskinpark eller vad du nu är duktig på under övriga dagar. All hjälp är välkommen!

När och var ska uppdraget genomföras: 
Framför allt under april till oktober på Nyköpings Motorstadion, Svansta.
Specifika önskemål eller information: 
Det behövs ingen speciell utbildning, bara du är duktig på det du vill/kan göra. Information får du när du hör av dig eller kommer hit.
Minimiåtagande: 
Vi är glada för det du kan hjälpa till med
Adress: 
Box 4010
61104 Nyköping
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.