Rädda Barnen i Lund söker nya styrelsemedlemmar

Organisation: 
  • Rädda Barnen, Lund
Plats: 
  • Skåne
  • Lund
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Mänskliga rättigheter

Har du ett intresse av att hjälpa barn och unga? Vill du ha möjligheten att förbättra tillvaron för barn i Lund? Sök till Rädda Barnens lokalförening i Lunds styrelse!

Rädda Barnen har sedan tidigt 1900-tal arbetat för barns rättigheter, i Sverige och runt omkring i världen. Rädda Barnen finns och verkar i 120 länder. Arbetet grundar sig i FN:s barnkonvention som kämpar för bland annat varje barns rätt till hälsa, utbildning och trygghet. Organisationen är politiskt och religiöst obunden.

Styrelsen för Rädda Barnen i Lund söker nu nya medlemmar för nästkommande mandatperiod på 1-2 år. Tillsammans med de andra i styrelsen tar du/ni hand om organisationen och ekonomin för att för att förbättra vardagen för barn och ungdomar i Lund. En av de viktigaste uppgifterna är att ha kontakt och stötta de grupper och medlemmar som arbetar för och i lokalföreningens verksamheter. Styrelsen har möten ungefär en gång i månaden, men mycket tid går också åt till att hålla kontakter och hjälpa de olika grupperna. Vi söker dig som är engagerad, har tid och vill ha ett roligt och utvecklande uppdrag.

Vi söker ordförande, projektsamordnare, kommunikatör och kassör.

ORDFÖRANDE (väljs för 2019-2020) - som ordförande i Rädda Barnen får du möjlighet att gå på möten och event som representant för Rädda Barnen. Du kallar till och håller i styrelsemöten, ser till att verkställa fattade beslut och svarar på mejl. Som ordförande finns det även möjlighet att engagera sig som volontär i olika projekt inom föreningen. Uppdraget innebär ganska mycket arbetstid men tiden är anpassningsbar efter din egen situation.

KASSAFÖRVALTARE (väljs för 2019-2021) - som kassaförvaltare i Rädda Barnen har du det övergripande ansvaret för föreningens ekonomi. Du sköter betalning av fakturor och utbetalning av ersättning för utlägg, löpande bokföring och gör kvartalsrapporter som presenteras för styrelsen. Du ansvarar också för att med hjälp av revisor sköta deklaration samt årsbokslut och bistår med att utarbeta förslag till budget inför nytt verksamhetsår.

KOMMUNIKATÖR (väljs för 2019-2021) - som Rädda Barnens kommunikatör är du ansvarig för föreningens sociala medier samt nyhetsbrev som kommer ut en gång per månad. Du stöttar övriga styrelsen i sökandet efter exempelvis projektledare eller volontärer och är en länk mellan styrelse och redan existerande eller framtida medlemmar.

PROJEKTSAMORDNARE (väljs för 2019-2021) - projektsamordnare i Rädda Barnen har en mycket betydelsefull roll i att ansvara för projekt inom Rädda Barnen och bedriver ett nära samarbete med involverade volontärer.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget är för mandatperioden 2019-2020 eller 2019-2021 och genomförs i Lund.
Specifika önskemål eller information: 
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ideellt engagemang särskilt inom Rädda Barnen, men är absolut inget krav. Det viktigaste är personliga egenskaper och drivande intresse.
Minimiåtagande: 
Du får själv avgöra hur mycket tid som ska spenderas och de olika posterna kräver olika mycket engagemang.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.