RealStars, Ideell Förening

I arbetet mot trafficking använder vi ett positivt budskap - Fair Sex (sex på lika villkor och ömsesidighet). Vi finns med på olika event och arrangerar aktiviteter för att sprida vårt budskap och samarbetar med olika partners, både inom företag och inom kultursektorn.

Plats: 
Stockholm