RealStars, Ideell Förening

RealStars arbetar för en värld fri från trafficking. Det gör vi bland annat genom opinionsbildning och påverkan, via sociala medier. Vi söker dig som twittrar idag och vill pröva hur det är att twittra för en organisations räkning.

Plats: 
Göteborg

Fair Sex, sex på lika villkor, ska gälla överallt och för alla, det är RealStars budskap. Internet är en fängslande plattform som demokratiserar underhållning och ger tillgång till smidig kommunikation.

Plats: 
Göteborg

RealStars gör det möjligt för enskilda individer och företag att engagera sig i arbetet mot trafficking. Flera aktörer kan bidra med en samhällsinsats, att sprida kampanjer och ta socialt ansvar i sin verksamhet.

Plats: 
Stockholm

Är du en kreatör och vill hjälpa oss i RealStars att uppmärksamma sextrafficking och andra sexuella kräkningar på webben genom bilder och illustrationer?

Plats: 
Göteborg

Realstars vision är ett Europa fritt från sex-trafficking. Vi använder sociala medier för att väcka opinion och informera om frågan där vi använder ett positivt budskap - Fair Sex (sex på lika villkor och ömsesidighet).

Plats: 
Stockholm

Nu drar RealStars igång en satsning på informatörer för att nå ut till ännu fler skolor i vårt projekt Fair Sex skolor!

Plats: 
Stockholm

I arbetet mot trafficking använder vi ett positivt budskap - Fair Sex (sex på lika villkor och ömsesidighet). Vi finns med på olika event och arrangerar aktiviteter för att sprida vårt budskap och samarbetar med olika partners, både inom företag och inom kultursektorn.

Plats: 
Stockholm