RealStars, Ideell Förening

Realstars startade 2010 för att verka för ett Europa fritt från sex trafficking. Vi använder sociala medier för att väcka opinion och informera om frågan och använder ett positivt budskap - Fair Sex (sex på lika villkor och ömsesidighet).

Plats: 
Göteborg

I arbetet mot trafficking och prostitution använder vi ett positivt budskap - Fair Sex (sex på lika villkor och ömsesidighet, med samtycke).

Plats: 
Stockholm

Gillar du att skriva och hänger en hel del i sociala medier? RealStars jobbar mycket i sociala medier och behöver alltid hjälp avskribenter som vill hjälpa oss att sätta ljus på frågan om sextrafficking.

Plats: 
Göteborg

RealStars vill kommunicera ett viktigt budskap även på engelska i olika sociala medier. Vi har behov av något som hjälper oss med översättningar av blogginlägg och andra liknande texter, alternativt för att kontrollera och förbättra redan översatta texter.

Plats: 
Göteborg

Använder du twitter och vill pröva hur det är att Twittra för en organisations räkning som innebär att man interagerar i frågor om prostitution, trafficking och övergrepp. Vi lyfter fram våra och andras positiva initiativ och stärker värderingar för Fair Sex.

Plats: 
Göteborg

I arbetet mot trafficking och prostitution använder vi ett positivt budskap - Fair Sex (sex på lika villkor och ömsesidighet, med samtycke).

Plats: 
Göteborg