RealStars, Ideell Förening

Realstars arbetar för en värld fri från trafficking och använder olika sociala medier i arbetet inom opinionsbildning och påverkan.

Plats: 
Göteborg

Är du en kreatör och vill hjälpa oss i RealStars att uppmärksamma sextrafficking och andra sexuella kräkningar på webben genom bilder och illustrationer?

Plats: 
Göteborg

Realstars vision är ett Europa fritt från sex-trafficking. Vi använder sociala medier för att väcka opinion och informera om frågan där vi använder ett positivt budskap - Fair Sex (sex på lika villkor och ömsesidighet).

Plats: 
Stockholm

Fair Sex, sex på lika villkor, ska gälla överallt och för alla, det är RealStars budskap. Internet är en fängslande plattform som demokratiserar underhållning och ger tillgång till smidig kommunikation.

Plats: 
Göteborg

Nu drar RealStars igång en satsning på informatörer för att nå ut till ännu fler skolor i vårt projekt Fair Sex skolor!

Plats: 
Stockholm

RealStars gör det möjligt för enskilda individer och företag att engagera sig i arbetet mot trafficking. Flera aktörer kan bidra med en samhällsinsats, att sprida kampanjer och ta socialt ansvar i sin verksamhet.

Plats: 
Stockholm

I arbetet mot trafficking använder vi ett positivt budskap - Fair Sex (sex på lika villkor och ömsesidighet). Vi finns med på olika event och arrangerar aktiviteter för att sprida vårt budskap och samarbetar med olika partners, både inom företag och inom kultursektorn.

Plats: 
Stockholm