RealStars, Ideell Förening

Använder du twitter och vill pröva hur det är att Twittra för en organisations räkning som innebär att man interagerar i frågor om prostitution, trafficking och övergrepp. Vi lyfter fram våra och andras positiva initiativ och stärker värderingar för Fair Sex.

Plats: 
Göteborg

Gillar du att skriva och hänger en hel del i sociala medier? RealStars jobbar mycket i sociala medier och behöver alltid hjälp avskribenter som vill hjälpa oss att sätta ljus på frågan om sextrafficking.

Plats: 
Göteborg

I arbetet mot trafficking använder vi ett positivt budskap - Fair Sex (sex på lika villkor och ömsesidighet). Vi finns med på olika event och arrangerar aktiviteter för att sprida vårt budskap och samarbetar med olika partners, både inom företag och inom kultursektorn.

Plats: 
Stockholm