Femton minuter för att Twittra om Fair Sex under två månader?

Organisation: 
  • RealStars, Ideell Förening
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Internationellt arbete i Sverige
Kvinnor

Realstars arbetar för en värld fri från trafficking och använder olika sociala medier i arbetet inom opinionsbildning och påverkan. Du twittrar idag och vill pröva hur det är att Twittra för en organisations räkning som innebär att man interagerar i frågor om prostitution, trafficking och övergrepp. I twitterarbetet ingår även viss omvärldsbevakning och att återföra viss information till oss i organisationen. I det förebyggande arbetet lyfter vi fram våra och andras positiva initiativ och stärker värderingar för Fair Sex.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Varje dag minst 15 minuter. Kan utföras med hjälp av telefon, dator och internet tillgängligt.
Specifika önskemål eller information: 
Vi har en manual till stöd. Samtidigt är det viktigt att du är van att kommunicera via sociala medier och har intresse och gärna någon kunskap inom området mänskliga rättigheter och trafficking, genus m.m
Minimiåtagande: 
15 minuter per dag i två månader.
Adress: 
Södra Larmgatan 6
41116 Göteborg
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.